Teated

Ringikorraldajad võivad anda endast märku e-maili teel, harjutuskohtunikel palume võimalusel anda oma soovidest tõugude kaupa varem teada (siis saame teha oma parima ka näituse ajakava planeerimisel).

Näitusehallis kauplema tulla soovijatel palume sellest teada anda ainult e-maili teel, lisades juurde soovitava pinna suuruse, rentija andmeid arve tarbeks – edastage see palun hiljemalt 23. august 2017. Edastades andmed hiljemalt selleks kuupäevaks on võimalik ka reklaami avaldamine kataloogis, palun lisada trükivalmis fail kaasa (küsi tingimusi e-maili teel). Hilisem sooviavaldus ei taga reklaami avaldamise võimalikkust. NB! Kõik kauplejad paigutatakse näitusehalli 1. tasemele (näituseringid on 0. tasandil). 0. tasandile paigutatakse võimalusel näituse sponsor(id).

Meie e-mail: info@dogshow.ee