Teated

Ringikorraldajad võivad anda endast märku e-maili teel, harjutuskohtunikel palume võimalusel anda oma soovidest tõugude kaupa varem teada (siis saame teha oma parima ka näituse ajakava planeerimisel).

Meie e-mail: info@dogshow.ee